Kierowcy nienawidzą hulajnóg elektrycznych. Wystarczyłoby, gdyby jeździli przepisowo

Hulajnogi elektryczne zyskały ogromną popularność w miastach, stając się wygodnym środkiem transportu. Jednak, aby poruszać się nimi zgodnie z prawem, należy przestrzegać określonych przepisów. Użytkownicy hulajnóg mają obowiązek stosować się do zasad ruchu drogowego. Naruszenie przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Przypominamy o podstawowych zasadach, które każdy użytkownik hulajnogi elektrycznej musi znać.

Zrzut ekranu 2024-06-13 o 17.29.31.png

Hulajnoga elektryczna: obowiązki

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych oraz pasa ruchu dla rowerów.

Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem zasad:

  • jazda z prędkością, która jest zbliżoną do prędkości pieszego,
  • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu,
  • zachowanie szczególnej ostrożności.

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:

  • kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  • przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i ładunków,
ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów,
  • korzystania podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego hulajnogą.

Hulajnoga elektryczna: uprawnienia

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem. Karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Osoby, które ukończyły 18 lat, nie muszą posiadać wyżej wymienionych uprawnień do poruszania się hulajnogą elektryczną.
Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Hulajnoga elektryczna: konsekwencje prawne

  • Prawo przewiduje kary za poruszanie się przez kierującego hulajnogą elektryczną chodnikiem lub drogą dla pieszych z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.
  • Za kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, policjant może ukarać mandatem karnym w wysokości 2500 zł.
  • Za korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem, przewidziano mandat 500 zł.
Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 300 zł.

Apelujemy o rozwagę podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz ostrożność podczas jazdy są kluczowe, aby zapobiegać wypadkom i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg.

Artykuł został napisany przez kom. Wojciecha Jabłońskiego z KMP Wrocław. Udostępniamy go ku przestrodze i by przestrzegać zasady bezpieczeństwa.


Dodał(a): KK / kom. Wojciech Jabłoński KMP Wrocław Czwartek 13.06.2024