Powstanie polska rakieta wielostopniowa! Ma być taka jak ta od Muska

Kto nie chciałby być jak Elon Musk. Ma miliony na koncie, produkuje samochody elektryczne, grzebie ludziom w mózgach i wysyła rakiety w kosmos. Tę ostatnia wizję chcą teraz zrealizować także Polacy.
rakieta.jpg
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia oraz Zakładem Produkcji Specjalnej GAMRAT S.A. rozpoczęły prace nad wielostopniową rakietą. Jej skonstruowanie ma umożliwić Polsce realizację niskokosztowych suborbitalnych lotów z ładunkami badawczymi – poinformował Zespół Badań i Analiz Militarnych.

„Partycypacja Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. w pro­jek­cie otwiera przed Spółką nowe moż­li­wo­ści. Partnerzy Konsorcjum połą­czą siły, aby stwo­rzyć pio­nier­ski, nowo­cze­sny i uni­ka­towy w skali kraju pro­dukt – rakietę sub­or­bi­talną. Będzie to ogromny wkład wszyst­kich kon­sor­cjan­tów w roz­wój tech­no­lo­gii, która pozwoli róż­nym pod­mio­tom reali­zo­wać prace badaw­cze w prze­strzeni kosmicz­nej” – zdradził Marcin Nocuń, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.

Projekt, którego fachowa nazwa brzmi „Opracowanie trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych”, ma pochłonąć 23,69 mln zł. Polskim spółkom udało się już zebrać 18,64 mln zł dofinansowania.

Sonda

Polska podbije kosmos?


A skoro o pieniądzach mowa, to podjęte prace mają finalnie ograniczyć koszty wynoszenia ładunków powyżej linii Karmana, czyli umownej granicy pomiędzy atmosferą Ziemi i przestrzenią kosmiczną (100 km). Projekt ma umożliwić prowadzenie badań i prac eksperymentalnych w warunkach mikrograwitacji. 

Z rakiet będą mogły skorzystać podmioty naukowe i przemysłowe z rejonu Europy Środkowej. Projekt ma też przyspieszyć rozwój polskiego sektora kosmicznego. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy zobaczymy jego rezultaty.


Dodał(a): Konrad Siwik / fot. istock Środa 29.07.2020