Ile trwa szkolenie policjantów w czasie pandemii? Ponad dwa razy krócej, niż normalnie

Policja mocno narzeka na niedobór funkcjonariuszy. Pojawia się coraz mniej chętnych na wstąpienie w jej szeregi. W dobie pandemii stróże prawa są szczególnie potrzebni, dlatego postanowiono... skrócić podstawowy kurs dla osób, które zechcą zostać policjantami.

iStock-869436460.jpg
Decyzją komendanta głównego, podstawowy kurs policjantów będzie trwał teraz jedynie 485 godzin, co daje ok. 2,5 miesiąca. Wcześniej trwał ponad dwa razy więcej - ok. pół roku. Co ciekawe, minimalna długość kursu strażników miejskich to 492 godziny. Wychodzi więc na to, że łatwiej teraz o posadę policjanta. 
Strażnicy miejscy mają przykładowo więcej godzin zajęć z zakresu ruchu drogowego czy postępowania w sprawach wykroczeń. Policjanci twierdzą jednak, że skrócony program w żadnym wypadku nie wpłynie na wyszkolenie strzeleckie i umiejętności stosowania środków przymusu bezpośredniego. Taki stan ma zostać wprowadzony jedynie tymczasowo, ze względu na niedobór stróżów prawa w czasie pandemii.

Tak wygląda obecny plan szkolenia policjanta: 

Elementy wstępu do prawoznawstwa - 2 godziny
Część ogólna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń - 12 godzin
Część szczególna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń - 38 godzin
Przepisy karne wybranych ustaw szczególnych - 3 godziny
Postępowanie na miejscu zdarzenia do chwili oględzin - 5 godzin
Przyjęcie informacji o przestępstwie - 7 godzin
Przesłuchanie świadka - 5 godzin
Historia Policji, prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta oraz problematyka korupcyjna i antydyskryminacyjna - 6 godzin
Udzielanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu - 1 godzina
Posługiwanie się środkami łączności radiowej - 10 godzin
Legitymowanie osób - 13 godzin
Przygotowanie do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego - 11 godzin
Przygotowanie do użycia lub wykorzystania broni palnej - 13 godzin
Udzielanie pierwszej pomocy - 30 godzin
Zatrzymanie osoby - 14 godzin
Dokonywanie kontroli osobistej, przeglądanie zawartości bagażu, sprawdzanie ładunku oraz sprawdzenie prewencyjne osoby - 6 godzin
Przeszukanie osoby, pomieszczeń i rzeczy - 8 godzin
Wykonywanie poleceń uprawnionych organów oraz udzielanie pomocy i asysty - 3 godziny
Przeprowadzanie interwencji oraz postępowanie z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie - 51 godzin
Pełnienie służby patrolowej - 4 godziny
Funkcjonowanie i wykorzystywanie systemów informatycznych w Policji - 8 godzin
Podstawy pracy operacyjnej - 2 godziny
Poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości - 2 godziny
Postępowanie w przypadku zaginięcia osoby - 6 godzin
Postępowanie w przypadku ujawniania osoby o nieustalonej tożsamości - 2 godziny
Postępowanie w przypadku otrzymania informacji o utracie przedmiotu oraz w sytuacji ujawniania przedmiotu poszukiwanego - 2 godziny
Osoba informująca - 4 godziny
Wykorzystanie międzynarodowych kanałów wymiany informacji - 4 godziny
Wykorzystanie aplikacji SPP oraz terminali przenośnych do wykonywania sprawdzeń w systemach informatycznych - 6 godzin
Pełnienie służby konwojowej - 7 godzin
Podstawy ruchu drogowego - 6 godzin 
Pełnienie służby na drogach - 2 godziny
Zatrzymywanie dokumentów, usuwanie i przemieszczanie pojazdów oraz blokowanie kół - 6 godzin
Wykonywanie podstawowych czynności na miejscu zdarzenia drogowego - 4 godziny
Kontrola uczestników ruchu drogowego - 8 godzin
Wprowadzenie do postępowania w sprawach o wykroczenia - 2 godziny
Środki oddziaływania wychowawczego stosowane wobec sprawcy wykroczenia oraz postępowanie mandatowe - 8 godzin
Czynności wyjaśniające - 1 godzina
Przesłuchanie osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie – 5 godzin
Wniosek o ukaranie – 4 godziny
Zastosowanie postępowania przyspieszonego - 3 godziny
Zasady regulaminowego zachowania się policjantów i elementy Ceremoniału Policyjnego – 3 godziny
Postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych – 8 godzin
Rozpoznanie w zakresie patologii społecznej i zapobieganie zjawiskom patologicznym – 3 godziny
Ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych i wykazujących przejawy demoralizacji – 3 godziny
Podstawy szkolenia strzeleckiego – 11 godzin
Strzelania przygotowawcze i statyczne – 16 godzin
Strzelania szybkie – 8 godzin
Strzelania dynamiczne – 8 godzin
Strzelanie sytuacyjne – 8 godzin
Egzamin strzelecki – 6 godzin
Kształtowanie sprawności fizycznej – 6 godzin 
Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego – 20 godzin
Umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji policyjnych –  17 godzin
Odpieranie ataków na policjanta – 14 godzin
Bezpieczeństwo osobiste policjanta – 20 godzin

Tak więc, jeśli chciałbyś powiększyć swoje kompetencje i zasilić szeregi policji, teraz masz do tego wyjątkową okazję. Wystarczy 485 godzin szkoleń i będziesz mógł chodzić w stroju stróża prawa. Co prawda coraz mniej ludzi ufa funkcjonariuszom, ale może najwyższa pora, by to zmienić. 


Dodał(a): Konrad Klimkiewicz / istockphoto.com Środa 16.12.2020