Paszport szczepionkowy na terenie całej UE. Jak działa?

Komisja Europejska już od dłuższego czasu pracowała nad rozwiązaniem umożliwiającym osobom zdrowym i zaszczepionym swobodne podróżowanie na terenie Unii Europejskiej. Przedstawiła właśnie projekt Cyfrowego Zielonego Certyfikatu. Będzie to dowód na to, że dana osoba została zaszczepiona lub uzyskała negatywny wynik testu/wyzdrowiała po koronawirusie.
iStock-981502772.jpg

Cyfrowy Zielony Certyfikat ma funkcjonować jako paszport szczepionkowy. Będzie on dostępny bezpłatnie zarówno w formie cyfrowej, jak i papierowej. Znajdzie się na nim unikalny kod QR gwarantujący bezpieczeństwo i autentyczność certyfikatu. 

Dodatkowo KE stworzy specjalną stronę internetową, na której służby będą mogły sprawdzić spis zweryfikowanych posiadaczy paszportu szczepionkowego na terenie całej Unii Europejskiej. Będzie także wspierać państwa członkowskie w technicznym wdrażaniu takiej opcji.

Paszport szczepionkowy będzie obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich UE i dodatkowo będą mogli się nim posługiwać mieszkańcy Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Będzie wydawany także członkom rodzin mieszkańców UE, niezależnie od ich obywatelstwa. Dodatkowo takie rozwiązanie zastosuje się u obywateli krajów spoza UE, którzy jednak mieszkają na tym terenie. 

Komisja Europejska prognozuje, że szybko uda się wdrożyć takie rozwiązanie do życia codziennego. Najpierw musi zostać jednak przyjęte przez Radę Europejską i europarlament. 


Dodał(a): Konrad Klimkiewicz Czwartek 18.03.2021