W jakich miastach jest największa patologia?

W których polskich miastach najczęściej się pije, bierze narkotyki i dokonuje przestępstw? Oto ranking najbardziej patologicznych miejscowości!

ThinkstockPhotos-496629592.jpg


Zespół pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego przeprowadził tzw. "Diagnozę Społeczną", czyli kompleksowe badanie warunków i jakości życia Polaków. W rozległym raporcie uwzględniono wszystkie ważne aspekty ich życia, zarówno ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne (np. edukacja, sposoby radzenia sobie z kłopotami, stres i zachowania patologiczne). Jeśli chodzi o tę ostatnią kategorię analizie poddano: nadużywanie alkoholu i używanie narkotyków, palenie papierosów, wizyty u psychiatry lub psychologa, bycie sprawcą lub ofiarą łamania prawa (włamania, napady, kradzieże). Oto, co z tego wyszło.

html.media.jpg

Z „diagnozy" wynika, że zjawiska patologiczne w największym stopniu dotykają mieszkańców Rudy Śląskiej, Opola i Gdyni. Wysoki wskaźnik zachowań patologicznych odnotowano także w: Bielsku-Białej, Katowicach i Warszawie oraz kolejno: Gdańsku, Kielcach i Bytomiu i Sosnowcu. Z kolei najmniejszy poziom patologii zaobserwowano wśród mieszkańców Jaworzna.

Okazuje się, że nasilenie zjawisk patologicznych spada z wiekiem oraz wykształceniem. Ponadto wskaźnik patologii jest dużo wyższy wśród mężczyzn niż w grupie kobiet.

„Im większa miejscowość zamieszkania, tym więcej patologii. Zwiększają patologie: bezrobocie, rozwód i dzieci na utrzymaniu, życie w związku nieformalnym, a zmniejszają: małżeństwo, praca w sektorze  prywatnym i  publicznym" - wynika z badania.

Źródło: www.kurier.pap.pl


Dodał(a): Bartosz Joda, fot. PAP/E.Godlewska Piątek 11.12.2015