Pobór opłat drogowych w Belgii – nowe zasady

Od stycznia 2018 r zmieniły się zasady elektronicznego poboru opłat w Belgii. Rząd rozciągnął obowiązek uiszczania opłat na nowe pojazdy, rozszerzył sieć płatnych dróg, a także zmienił stawki i system kar.

pobieranie-oplat-drogowych-w-belgii.jpg

Wprowadzenie gruntownych zmian w belgijskim systemie elektronicznego poboru opłat drogowych zaledwie dwa lata po wprowadzeniu elektronicznego myta pokazuje, że infrastruktura drogowa tego kraju wciąż się rozwija. W jaki sposób nowe zasady zmieniają dotychczasowy porządek?

System poboru opłat w Belgii – jak rozliczają się kierowcy?

W Belgii obowiązkiem uiszczenia opłaty objęte są autostrady, obwodnice dużych miast, a także wybrane drogi krajowe. Do tej pory opłaty dotyczyły pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony.

Kierowcy muszą zadbać o nabycie urządzenia pokładowego OBU oraz jego rejestrację w systemie ViaPass. Za jego pośrednictwem odbywa się automatyczne rozliczanie opłat za kilometry przejechane po płatnych odcinkach dróg. Kierowcy nie muszą zatrzymywać się na bramkach, by ręcznie zapłacić naliczoną kwotę. Po przejechaniu przez mostki kontrolne opłata jest naliczana automatycznie.

W przypadku urządzeń pokładowych Satellic, kierowcy zobowiązani są zapłacić jednorazową kaucję w wysokości 135 EUR. Klienci Shell mogli rozliczać się za przejechane trasy za pośrednictwem karty Shell Card (dotychczas: euroShell). Istnieje także alternatywna forma zapłaty, z wykorzystaniem urządzenia InterRoutePlus.

Opłaty drogowe w Belgii można uiścić zarówno w formie zaliczki przed skorzystaniem z płatnego odcinka drogi, jak i po zakończeniu podróży. Koszty poruszania się po belgijskich drogach są zróżnicowane i zależą od kilku czynników:

  • kategorii wagowej pojazdów – podzielone na trzy grupy: 3,5–12 ton, 12–32 tony, powyżej 32 ton;
  • normy spalania – tzw. klasy EURO;
  • kategorii dróg;
  • regionu – w Brukseli, na terenie Walonii i Flandrii obowiązują inne opłaty.

Podstawowym kryterium jest oczywiście liczba przejechanych kilometrów.

Zmiany od 2018 roku

Z początkiem 2018 r. przedstawiony system uległ zmianie. Od 1 stycznia obowiązkiem uiszczania opłaty za przejazd płatnymi odcinkami dróg krajowych oraz autostrad obarczeni są także kierowcy pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Warunkiem jest, by były to ciągniki siodłowe połączone z naczepą (pojazdy o kategorii N1 z kodem nadwozia BC).

Rządzący próbują uzasadnić tę zmianę faktem, że takie pojazdy służą wyłącznie do przewozu towarów, dlatego niesprawiedliwe jest różnicowanie ich od pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Od tej pory kierowcy ciągników siodłowych mają takie same obowiązki jak kierowcy cięższych pojazdów – przede wszystkim objęci są obowiązkiem rejestracji w ViaPass oraz nabycia urządzenia pokładowego do naliczania opłat. We Flandrii i Brukseli zmienione zostały również stawki opłat dotyczące pojazdów o klasie emisji spalin EURO V i EURO VI. Z początkiem roku rozszerzyła się także sieć płatnych dróg – we Flandrii o 157 km, a w Walonii o 4 km. Łącznie obowiązek opłaty objął aż 6 dotychczasowo darmowych odcinków dróg.

Nowe kary za nieprzestrzeganie obowiązujących zasad

Od czasu wprowadzenia w 2016 r. elektronicznego myta za przejazd płatnymi odcinkami dróg w Belgii kara za niewywiązywanie się z obowiązków związanych z zapłatą za przejazd była jednakowa. Bez względu na rodzaj przewinienia, zawsze wynosiła 1000 EUR. Od stycznia 2018 r. wprowadzono inny system, oparty na trzech kategoriach kar.

  • W przypadku najcięższych przewinień, zaliczonych do kategorii A, kara wynosi 1000 EUR. Dotyczy to fałszowania dokumentacji o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu oraz normie emisji spalin, a także oszustw polegających na ingerencji w urządzenie pokładowe.
  • Grzywna za popełnienie przewinienia z kategorii B wynosi 800 EUR. Grozi ona kierowcom poruszającym się po płatnych drogach, jeśli nie są zarejestrowani w systemie ViaPass oraz nie mają urządzenia pokładowego.
  • Kategoria C obejmuje takie przewinienia jak: brak aktywacji urządzenia pokładowego, posługiwanie się urządzeniem przypisanym do innego pojazdu, wygaśnięcie umowy z usługodawcą i posługiwanie się urządzeniem pomimo jego awarii (oraz nie poinformowanie usługodawcy o uszkodzeniu urządzenia). Grzywna w przypadku kategorii C wynosi 500 EUR.

Zmiany wprowadzone w bieżącym roku są dosyć szerokie, biorąc pod uwagę krótki czas od zainicjowania systemu elektronicznego myta. Oprócz rozciągnięcia obowiązku opłaty na nową kategorię pojazdów, rozszerzono również sieć płatnych dróg, zmieniono stawki opłat dla pojazdów o określonej emisji spalin, a także wprowadzono zupełnie nowy system kar.


Dodał(a): ckm Czwartek 17.01.2019