Mandaty z fotoradarów niezgodne z Konstytucją

Gromadzenie i udostępnianie przez Inspekcję Transportu Drogowego danych kierowców, których „ustrzeliły” fotoradary, okazało się niezgodne z konstytucją – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
fotoradar-konstytucja.jpg

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złożył Rzecznik Praw Obywatelskich. Chodzi o art. 129g ust. 4 prawa o ruchu drogowym, który mówi, że minister właściwy do spraw transportu określi w drodze rozporządzenia sposoby gromadzenia i udostępniania danych i obrazów kierowców przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Według RPO jest on sprzeczny z Konstytucją, bo kwestię przetwarzania danych osobowych (ITD przekazuje je Policji) powinna regulować ustawa, a nie rozporządzenie.

CO DALEJ?
Za dziewięć miesięcy zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny przepis przestanie obowiązywać, czyli ITD nie będzie mogła przesyłać zdjęć z fotoradarów do placówek Policji. Jednak do tego czasu Ministerstwo Infrastruktury powinno opracować ustawę zgodną z Konstytucją. Jeśli tego nie zrobi, rejestratory staną się bezużyteczne.

Dodał(a): Paweł Janusz Piątek 17.07.2015