Brałeś udział w kolizji – znaj swoje prawa

Mała stłuczka lub większa kolizja – niezależnie od skali szkód pojazdu, wypadki samochodowe potrafią przysporzyć właścicielom aut poważnego stresu. Warto wiedzieć, jak postępować w przypadku kolizji, aby oszczędzić sobie nerwów i usprawnić formalną stronę naprawy auta.
kolizja porady
Dla właściciela uszkodzonego w wyniku kolizji pojazdu, istnieją dwie drogi naprawy w ramach ubezpieczenia OC. Można rozliczyć ją bezgotówkowo lub korzystając z pieniędzy uzyskanych z odszkodowania, we własnym zakresie.

Kolizja – opcja gotówkowej naprawy auta
​Obiektywnie, jest to najszybszy i prosty sposób rozliczenia likwidacji szkody. Ubezpieczyciel kieruje do nas rzeczoznawcę na oględziny pojazdu, ten dokonuje kalkulacji kosztów naprawy, a następnie wypłacane jest nam odszkodowanie, bez potrzeby wystawiania rachunków lub faktur. Nawet jeśli właściciel polisy zrezygnuje z naprawy auta, ubezpieczyciel nie będzie rościł praw do odzyskania odszkodowania. Wyceniający koszty naprawy bazuje na uśrednionych stawkach (danych z rynku) kosztów robocizny i części samochodowych.

Wycena kosztów naprawy opiera się na średnich stawkach rynkowych za części i robociznę. W przypadku mniejszych szkód, stosowana jest uproszczona procedura, w ramach której koszty naprawy są określane na podstawie telefonicznego kontaktu, bez potrzeby oględzin.

Może dojść do sytuacji, w której wypłacona kwota odszkodowania nie wystarcza na pokrycie napraw. Może to wynikać z tego, że średnie przyjęte stawki mogą być niższe niż koszty w autoryzowanych warsztatachalbo że po demontażu uszkodzonych elementów, ocenianych w trakcie oględzin, okazuje się, że głębiej położone elementy pojazdu także wymagają naprawy. W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem w celu dokonania przez niego ponownych oględzin i rekalkulacji kosztów napraw. Mimo, że nie istnieje dokładny limit czasowy na zgłaszanie zapotrzebowania na dodatkowe oględziny, nie warto z tym zwlekać, bo i później zgłosimy niezauważone wcześniej uszkodzenia, tym trudniej będzie je ocenić i stwierdzić jednoznacznie, że faktycznie pochodziły z tego zdarzenia. ​

Szkodę, która nie była wyceniona przed wypłatą odszkodowania, można zgłosić w terminie określonym przez ubezpieczyciela w OWU. Dokonuje się tego zazwyczaj przez kontakt z infolinią ubezpieczyciela.

Bezgotówkowy sposób rozliczenia napraw auta po stłuczce
Jeśli wybierzmy bezgotówkową opcję naprawy, podstawą rozliczenia ubezpieczycielem będą faktury VAT wystawiane przez warsztat dokonujący naprawy i to na jego konto przelewane jest odszkodowanie. Jest to co prawda dłuższa procedura, ale wybierając ten sposób uzyskania odszkodowania, nie musimy martwi c się o organizację naprawy pojazdu. Wymagany będzie jedynie nasz podpis na upoważnieniu dla warsztatu realizującego naprawę. Jeśli warsztat jest serwisem partnerskim ubezpieczyciela, to zazwyczaj ma jego autoryzację na samodzielne sporządzenie kosztorysu i przygotowanie całej dokumentacji. Jeśli szkody są znaczące i wymagają skomplikowanych lub kosztownych napraw, ubezpieczyciel może dodatkowo skierować do warsztatu swojego rzeczoznawcę.

Warto pamiętać, że formalnie to zawsze ubezpieczony jest tym, kto zleca warsztatowi naprawę. Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe zakwestionuje jakąś naprawę, warsztat wystąpi z roszczeniem zapłaty do właściciela pojazdu.

Gdzie naprawa po stłuczce?
O tym, gdzie naprawiany będzie pojazd, w przypadku OC decydujemy sami. Przy korzystaniu z polisy AC jest podobnie, ale model naprawy: gdzie będzie ona realizowana, jakie części zostaną użyte i sposób kalkulacji – to już kwestia OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia) i wariantu wykupionej ochrony.
Ubezpieczyciel może nam pomóc w znalezieniu warsztatu i nie musi to być koniecznie warsztat ASO. Warto wiedzieć, że istnieją firmy oferujące usługi naprawcze dla pojazdów, które mimo, że nie zajmują się sprzedażą aut, mają autoryzację od ich producentów na naprawy powypadkowe, co pozwala na nieutracenie przez nas gwarancji i wysoki poziom obsługi, zgodny ze standardami danej marki. Ubezpieczyciele zazwyczaj starają się wskazać ubezpieczonym warsztat bliski ich miejscu zamieszkania.

Więcej praktycznych informacji znajdziesz w serwisie Dajemyrade.pl


Dodał(a): ckm.pl / mat. prasowe Piątek 30.10.2015