Błędy, które popełniamy przy zakupie ubezpieczenia AC

Niesprawdzenie zakresu terytorialnego AC, warunków ubezpieczenia bagażu czy zatajanie informacji o prawdziwej liczbie kierowców. Sprawdź, czego unikać!
small pexels-andrea-piacquadio-3771089.jpg

Co trzeci kierowca w Polsce kupuje ubezpieczenie autocasco. Oznacza to, że może liczyć na wypłatę ubezpieczenia w takich sytuacjach, jak szkoda wyrządzona z własnej winy bądź przez nieznanego sprawcę. Wybór oferty AC bywa trudny, warto więc wiedzieć, jakie błędy najczęściej popełniamy, szukając ubezpieczeń autocasco. 

#1 Niesprawdzenie sumy ubezpieczenia

Wartość samochodu nie uwzględnia jego wyposażenia. Każdy kierowca kupujący AC powinien zgłosić takie wyposażenie (jeśli je posiada), aby zostało włączone do sumy ubezpieczenia. Ta może być zmienna, redukcyjna lub stała. Przy zmiennej sumie kwota wypłaty odpowiada wartości pojazdu w dniu dokonania kradzieży.

Przy redukcyjnej sumie ubezpieczenia odszkodowanie jest pomniejszane o każde inne, wcześniej wypłacone (odszkodowanie). Korzystna jest stała suma ubezpieczenia. Wtedy ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty zgodnie z wartością auta z dnia zawierania umowy.

#2 Wpisanie we wniosku do AC nieprawidłowych danych

Robimy wiele rzeczy, aby obniżyć wysokość składki AC  szukamy najlepszych ofert, korzystamy z takich narzędzi jak porównywarka AC i… oszukujemy! Wpisujemy w formularz nieprawdziwe dane, takie jak na przykład większa liczba zabezpieczeń niż rzeczywista. Taki błąd w polisie może nas sporo kosztować. Jeśli ubezpieczyciel dowie się, że nie posiadamy deklarowanych zabezpieczeń, a dojdzie do kradzieży, może odmówić wypłaty odszkodowania.

Nie powinniśmy też zatajać informacji o prawdziwej liczbie kierowców. Wiele osób nie wpisuje do formularza osób trzecich, zwłaszcza, jeśli są w młodym wieku (wpływa to na zwiększenie ceny składki). Jeśli jednak dojdzie do zdarzenia drogowego i to inna, niewpisana do AC osoba będzie za nie odpowiedzialna, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

#3 Brak znajomości warunków ubezpieczenia bagażu w aucie

To, co wozisz w aucie, nie staje się objęte ubezpieczeniem z automatu, nawet jeśli posiadasz AC. Mówią o tym Ogólne Warunki Umowy. Jeśli chcesz mieć szansę na uzyskanie odszkodowania z ewentualnej kradzieży, musisz dokładnie określić w umowie, co podlega pod zakres ochrony.

Dlatego każdy, kto często przewozi autem laptopa, sprzęt elektroniczny czy kosztowne przedmioty, musi te informacje zawrzeć w umowie ubezpieczeniowej. Inaczej ubezpieczyciel powoła się na wyłączenia odpowiedzialności  i będzie miał rację. Co ważne, towarzystwo ubezpieczeniowe nigdy nie ponosi odpowiedzialności za przewożone ładunki, takie jak materiały budowlane czy dokumenty. Te rzeczy nie są z definicji traktowane jako bagaż.

#4 Niesprawdzenie zakresu terytorialnego AC

Czy wiesz, czy Twoje ubezpieczenie AC działa poza granicami Polski? Wielu kierowców nie ma takiej wiedzy! Tymczasem ubezpieczyciel praktycznie zawsze zawiera w wyłączeniach odpowiedzialności szkody kradzieżowe powstałe na terenie państw wschodnich (np. Białorusi, Rosji, Ukrainy). 

Konieczne jest też podanie ubezpieczycielowi prawdziwego miejsca zamieszkania. Wysokość składki AC zależy m.in. od miejsc, w których poruszamy się najczęściej. W dużych miastach będzie większa niż w małych miejscowościach. Wszystko zależy od poziomu ryzyka poruszania się w danym terenie.

Niektórzy kierowcy podają w formularzu AC swoje miejsce zameldowania (np. wieś), tymczasem mieszkają w mieście. Towarzystwo Ubezpieczeniowe weźmie to pod uwagę. Może uzależnić koszty naprawy szkody od średnich stawek stosowanych w warsztatach w miejscu zameldowania kierowcy. Jeśli te koszty są niższe niż w miejscu, gdzie faktycznie mieszkasz, to tylko na tym stracisz.

#5 Źle określony udział własny w szkodzie

Po zgłoszeniu szkody zawsze określ w niej swój udział własny. O tę kwotę zostanie każdorazowo pomniejszone wypłacane odszkodowanie. Z drugiej strony, im wyższy udział własny w szkodzie, tym niższa cena za składkę AC. Ten kij ma jednak dwa końce. Jeśli wskażesz wyższy udział własny niż to miało miejsce w rzeczywistości, to mocno odczujesz to finansowo w momencie jakiegokolwiek zdarzenia drogowego.

Wymieniliśmy powyżej podstawowe i najczęściej popełniane błędy podczas kupowania AC. Doświadczenie pokazuje, że potrafimy ich zrobić znacznie więcej! Właśnie dlatego przez wyborem AC koniecznie wykonaj porównanie ubezpieczeń, a przed ostateczną decyzją dokładnie przeczytaj warunki OWU.

Materiał partnera


Dodał(a): Izabela Popko Poniedziałek 21.09.2020