Wiara czyni cuda

Każdy człowiek musi chodzić do szkoły. Całe swoje życie musi się czegoś uczyć.
W szkole ma różne przedmioty do nauki. Większość jest dla wszystkich obowiązkowa, ale religia nie dla każdego jest ważnym przedmiotem w szkole. Wyznawcy innej wiry jakimi są świadkowie jehowi nie uczęszczają na religię. Dla tych wyznawców księża zanieczyszczają ich wolne powietrze. W tej chwili ocena z religii jest brana pod uwagę w liczeniu średniej. Osoby, które nie chodzą na religię mogą przez to dużo stracić. Jednak są i takie osoby, którym ocena z religii mogłaby bardzo pogorszyć średnią na świadectwie. Religia jest przedmiotem nie obowiązkowym i wiele osób chce, aby nie wchodziła ona do średniej. Być może niebawem religia zostanie skreślona z listy przedmiotów wchodzących w skład średniej ocen. Nie dla wszystkich takie rozwiązanie będzie korzystne, zwłaszcza dla osób, które mają z religii bardzo dobre oceny.

Dodał(a): CKM Poniedziałek 02.05.2011