Jak ubezpieczyć czworonoga z polisy mieszkaniowej?

Ubezpieczenie pupila, zważywszy na to, że zwierzę może ulec wypadkowi lub spowodować szkodę, jest strzałem w dziesiątkę.

small oscar-sutton-yihlaRCCvd4-unsplash.jpg

Opcja ubezpieczenia naszego czworonoga występuje w ramach polisy mieszkaniowej. Sprawdzamy, jak działa ubezpieczenie zwierzęcia i na co zwrócić uwagę.

Ubezpieczenie zwierzęcia w polisie mieszkaniowej – na czym polega?

Zwierzęta domowe w polisach mieszkaniowych podlegają podobnej ochronie, co wyposażenie domu i mieszkania – wynika z informacji na https://rankomat.pl/nieruchomosci/ubezpieczenie-kota. Ubezpieczenie zwierząt domowych odnosi się to nie tylko do kotów i psów, czyli najpopularniejszych pupili Polaków, ale też do papug, żółwi, chomików, ryb akwariowych czy szynszyli.

Wszystko zależy od zakresu polisy. Warto poszerzyć ją o pewne dodatki, które z punktu widzenia właściciela zwierzęcia są najbardziej przydatne. Mowa tu przede wszystkim o OC w życiu prywatnym i domowym assistance.

Ponieważ na przykład kot może spowodować rozmaite szkody, np. zniszczyć ogródek sąsiada, OC w życiu prywatnym chroni ubezpieczonego przed finansowymi następstwami tych zdarzeń. Z kolei w ramach domowego assistance można skorzystać z profesjonalnych usług weterynaryjnych na bardzo atrakcyjnych warunkach. Pakiet zapewnia też m.in. fachową opiekę czworonogowi na czas pobytu właściciela w szpitalu czy transport do hotelu w razie szkody uniemożliwiającej przebywanie na terenie nieruchomości mieszkalnej.

Kiedy polisa mieszkaniowa chroni właścicieli czworonogów?

W kontekście skutecznej ochrony zwierzęcia kluczowe znaczenie ma zakres polisy uwzględniającej mienie ruchome – poznaj ceny ubezpieczenia twojego mieszkania i sprawdź, co dokładnie podlega ubezpieczeniu.

Zasada jest prosta: im więcej ryzyk uwzględnia polisa, tym pełniejszą ochronę gwarantuje ona zwierzęciu. Powinna stanowić zabezpieczenie w razie:

– wypadku komunikacyjnego, którego ofiarą padł nasz pupil (także poza terenem posesji),

– pogryzienia go przez inne zwierzę,

– otrucia zwierzęcia – zarówno w związku z kradzieżą z włamaniem, jak i przez osoby trzecie niemające niczego wspólnego z włamaniem,

– śmierci zwierzęcia lub uszczerbku na jego zdrowiu w związku z włamaniem do nieruchomości,

– zdarzenia takiego jak wypadnięcie pupila przez balkon lub okno.

Dobra polisa musi koniecznie uwzględniać różne ryzyka, w tym m.in. wspominaną już kradzież z włamaniem, powódź, zalanie czy eksplozję. Czworonóg może bowiem ucierpieć czy ponieść śmierć wskutek wielu zdarzeń losowych.

Wyłączenia odpowiedzialności a ubezpieczenie zwierzęcia domowego

Decydując się na poszerzenie polisy mieszkaniowej o mienie ruchome, czyli również o domowe zwierzęta, koniecznie trzeba zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia określającymi zasady funkcjonowania polisy. Niektóre firmy ubezpieczeniowe wypłatę odszkodowania uzależniają od spełnienia pewnych warunków, np. montażu siatki ochronnej w oknie i na balkonie. Nierzadko obowiązuje też limit, jeśli chodzi o maksymalną kwotę, na jaką można ubezpieczyć zwierzę. Ponadto należy brać poprawkę na wyłączenia odpowiedzialności, kiedy ubezpieczony spotyka się z odmową wypłaty rekompensaty za poniesione straty. Dzieje się tak zazwyczaj m.in. w przypadku:

– śmierci zwierzęcia z przyczyn naturalnych bądź z powodu nabytej choroby,

– przeniesienia przez zwierzę choroby na lokatorów,

– szkód powstałych przy przeprowadzkach,

– szkód spowodowanych umyślnie lub pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających,

– niewywiązania się z umowy przez ubezpieczonego.

Ubezpieczenie pupila – jaki to koszt?

To, ile kosztuje ubezpieczenie, podyktowane jest licznymi przesłankami jak parametry danej nieruchomości oraz zakres ochrony obejmujący mienie ruchome.

Przykładowo, polisa dla mieszkania w Poznaniu o powierzchni 45 m kw. uwzględniająca wyposażenie o wartości 40 tys. zł i szereg zdarzeń losowych (w tym m.in. kradzież z włamaniem i OC w życiu prywatnym) kosztuje w najtańszym wariancie 262 zł lub 717 zł w wersji najdroższej. Można zatem przyjąć, że średni koszt polisy mieszkaniowej chroniącej mienie ruchome włącznie z domowymi zwierzętami wynosi kilkaset złotych za rok.

Artykuł sponsorowany


Dodał(a): Izabela Popko Poniedziałek 16.11.2020