Piwo nad Wartą legalne!

W Poznaniu nad Wartą można pić piwo! Rada Miasta ostatecznie odrzuciła wniosek policji o zakazie spożywania napojów alkoholowych na terenach przyległych do rzeki

shutterstock_129458111.jpg

Choć swojego czasu policja w Poznaniu bardzo ochoczo wręczała mandaty za picie piwa nad Wartą, w pewnym momencie okazało się, że właściwie nie ma przepisu, który zabraniałby spożywania alkoholu w tym miejscu, a zatem upoważniał funkcjonariuszy do nakładania grzywny z tego powodu. Wobec takiego odkrycia, policja złożyła wniosek do Rady Miasta o zmianę przepisów. Wniosek ten ostatecznie jednak odrzucono.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 roku jasno głosi, że zakaz sprzedawania, wydawania i spożywania alkoholu obejmuje "parki, place i ulice", a do tych tereny przyległe do rzeki nie należą. Policja chciała więc dodać zupełnie nowy zapis, który katalog miejsc szczególnie chronionych wzbogacałby o tereny przyległe do rzeki Warty "poza wyznaczonymi miejscami przeznaczonymi do sprzedaży, podawania i spożycia alkoholu". Wniosek ten został jednak odrzucony przez Radę Miasta.

Za główny argument Rada podała fakt, że nowy zapis może źle wpłynąć na ruszający właśnie program rzeki Warty. Wobec takiego stanu rzeczy policja nie ma prawa wypisywać mandatów za picie alkoholu nad rzeką!Dodał(a): Bartosz Joda Czwartek 16.04.2015