Grzechy feminizmu

Jest siedem grzechów głównych. Feminizm jest ósmym.

feminizm

Feministki zakwestionowały tradycyjny podział ról między płciami. W konsekwencji doprowadziło to do feminizacji mężczyzn i maskulinizacji kobiet. Feminizując mężczyzn, kobiety ponoszą współodpowiedzialność za narodziny metroseksualisty – samca zniewieściałego.

Popsucie relacji między płciami i atak na instytucję rodziny zarzuca feministkom Kościół katolicki. W Unii Europejskiej rośnie liczba rozwodów. Średnio czternaście procent dzieci  wychowuje się w rozbitych rodzinach. Zdaniem badaczy z firmy Mintel, która wykonała te ogólnoeuropejskie badania, niezależność zawodowa kobiet to jedna z przyczyn upadku instytucji rodziny. Seksualne wyzwolenie kobiet i żądanie zapewniania wielokrotnych orgazmów wpędzają mężczyznę w kompleksy, powodują stres, mogą też być przyczyną niskiej samooceny oraz depresji.


Według WHO mężczyźni w Europie popełniają samobójstwo dużo częściej niż kobiety (we Francji, Niemczech czy Polsce 3–4 razy częściej). Kobiety wywalczyły równouprawnienie zawodowe, ale wg rocznika „CIA Factbook” mężczyźni w Europie średnio żyją o blisko siedem lat krócej od kobiet. Według statystyk z USA ponad 90 procent przypadków śmierci w miejscu pracy dotyczy mężczyzn. Według tygodnika „BusinessWeek” wydatki na badania nad rakiem piersi w USA niemal dwukrotnie przekraczają środki na badania nad rakiem prostaty, choć obie choroby każdego roku dotykają podobne ilości osób.

ZOBACZ BEZWSTYDNĄ CKM TV
Dodał(a): ckm Poniedziałek 03.10.2011