Każdy kraj ma swoją politykę

Każdy kraj musi mieć swojego prezydenta i rząd, którzy będą tym krajem rządzić.
Polska ma za prezydenta Bronisława Komorowskiego, Białoruś zaś Aleksandra Łukaszenkę. W każdym kraju prezydent odgrywa bardzo ważną rolę. Jest głową państwa i to na nim spoczywa w pewnym sensie odpowiedzialność za rozwój kraju, w którym rządzi. Każdy prezydent ma prawo Veta, które może wykorzystać do każdej ustawy jaka mu nie odpowiada i którą uważa za nie słuszną. Sprawy, które dbają o bezpieczeństwo kraju również są bardzo ważne. Trzeba powołać takiego ministra bezpieczeństwa kraju, aby godnie i odpowiedzialnie pełnił swoją funkcję. Prawą ręką prezydenta jest premier. W Polsce zarówno premier jak i prezydent należą do jednej partii. Nie jest to dobre dla kraju, ponieważ nie ma kto im się sprzeciwić i zawsze mają większe poparcie głosów. Wybór Rządu odbywa się zawsze w tajnym głosowaniu, w którym biorą udział obywatele kraju. Po tragicznej śmierci Lecha Kaczyńskiego, Bronisław Komorowski został wybrany kolejnym prezydentem.

Dodał(a): CKM Poniedziałek 02.05.2011