„Jak mogę starać się o odszkodowanie z ubezpieczenia AC, jeśli mój samochód zostanie skradziony?” Odpowiadamy na często zadawane pytania

Kradzież samochodu to bardzo nieprzyjemne zdarzenie dla każdego kierowcy. Utrata pojazdu zwykle wiąże się ze sporymi stratami finansowymi, szczególnie w sytuacji, jeśli właściciel nie posiada autocasco. Taka polisa pozwala uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela. Czy zawsze? Na jakich warunkach? Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

CKM.jpg

Ubezpieczenie AC jest nieobowiązkową polisą, która – bez względu na wybrany wariant ochrony – pozwala uzyskać odszkodowanie w ramach tzw. szkody całkowitej. Ubieganie się o wypłatę środków od ubezpieczyciela bywa niekiedy problematyczne. Właściciele samochodów mają mnóstwo wątpliwości, które warto rozwiać.

Jak postąpić, gdy doszło do kradzieży pojazdu?

Gdy minie pierwszy szok związany z kradzieżą pojazdu, należy niezwłocznie zgłosić zdarzenie. W pierwszej kolejności trzeba zgłosić się na policję, a następnie poinformować ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji.

Ile czasu ma właściciel na zgłoszenie kradzieży ubezpieczycielowi?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala swoje warunki związane z terminem zgłaszania kradzieży pojazdu – wystarczy zapoznać się z zapisami OWU. Jednak w większości przypadków jest to jeden dzień roboczy liczony od daty zdarzenia – w przypadku szkody kradzieżowej.

  • Jeśli samochód skradziono we wtorek, szkodę należy zgłosić najpóźniej w środę.
  • Jeżeli kradzieży samochodu dokonano w piątek, szkodę trzeba zgłosić nie później niż w poniedziałek.

Jakie dokumenty należy przygotować w momencie ubiegania się o odszkodowanie?

Jeśli właściciel pojazdu chce uzyskać odszkodowanie w ramach wykupionego ubezpieczenia AC, koniecznością jest przygotowanie kilku dokumentów oraz elementów pojazdu wymaganych przez konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe.

Osoba odpowiedzialna za likwidację szkody spisze szczegółowy raport. Wymagane są również wszelkie dokumenty związane z zakupem pojazdu. Następnie kierowca zostanie poproszony o komplet kluczyków – ich liczba musi zgadzać się z liczbą kluczyków podaną we wniosku o ubezpieczenie AC.

Kiedy następuje wypłata odszkodowania w ramach polisy AC?

W trakcie postępowania ubezpieczyciel wykonuje wiele czynności uwzględniających np. ustalenie świadków kradzieży, dokonanie oględzin na miejscu zdarzenia. Prowadzenie takich działań nie powinno wpłynąć na termin wypłaty odszkodowania. Zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie cywilnym, odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od momentu otrzymania informacji o zakończeniu postępowania policyjnego w sprawie kradzieży pojazdu.

Czy ubezpieczenie AC uwzględnia pełną rekompensatę za kradzież auta?

Jeśli chodzi o ubezpieczenie AC, suma polisy określana jest na podstawie wartości rynkowej pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczeniowej. Odszkodowanie może być niższe niż oczekiwane, co jest związane ze spadkiem wartości samochodu. Dzieje się tak, ponieważ wypłacana kwota uwzględnia wartość pojazdu na dzień zgłoszenia szkody, dlatego ubiegając się o odszkodowanie należy liczyć się z mniejszym świadczeniem. Chcąc uzyskać odszkodowanie odpowiadające wartości samochodu z dnia podpisania umowy, należy zdecydować się na AC z dodatkową opcją, tj. gwarancją stałej wartości pojazdu przez cały rok. Przykładowo, w PZU istnieje opcja "Auto Wartość 100%".

Wysokość odszkodowania w razie kradzieży może być niższa od spodziewanej także wtedy, gdy ubezpieczenie AC uwzględnia tzw. udział własny w szkodach kradzieżowych. Oznacza to, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, które będzie kwotą odpowiadającą aktualnej wartości pojazdu pomniejszoną o udział własny (najczęściej na poziomie 10-20%). Chcąc uzyskać odszkodowanie w pełnej kwocie, warto wykupić to ubezpieczenie bez udziału własnego.

Czy AC pokrywa kradzież poza granicami Polski?

Ubezpieczenie AC może pokrywać kradzież, do której doszło poza granicami Polski – wszystko zależy od oferty konkretnego ubezpieczyciela. Już na etapie wyboru firmy ubezpieczeniowej należy zwrócić uwagę na obowiązywanie polisy autocasco poza granicami kraju.

Warto przy tym mieć świadomość, że nawet, jeśli ubezpieczenie AC obejmuje kradzież na terenie krajów Europy, mogą istnieć pewne wyłączenia. Większość ubezpieczycieli nie bierze odpowiedzialności za utratę samochodu na terenie Ukrainy, Białorusi, Mołdawii czy Rosji. W takiej sytuacji należy wykupić dodatkową opcję lub zdecydować się na polisę AC z udziałem własnym.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Posiadanie ważnego ubezpieczenia AC nie zawsze jest jednoznaczne z gwarancją wypłaty odszkodowania w razie kradzieży pojazdu. Ubezpieczyciel ma prawo do odmowy np. gdy:

  • szkoda całkowita jest efektem rażącego niedbalstwa, np. związanego z pozostawieniem kluczyków w samochodzie, w płaszczu zostawionym w szatni, w szafce na basenie, związanego z niezamknięciem szyb;
  • samochód został skradziony np. z kompletem dokumentów pojazdu;
  • luksusowe auto pozostawiono na niestrzeżonym parkingu;
  • skradziony samochód znalazł się w Polsce nielegalnie;
  • samochód nie posiada ważnych badań technicznych.

Przed wystąpieniem do ubezpieczyciela o odszkodowanie warto zapoznać się z OWU – w ogólnych warunkach ubezpieczenia znaleźć można wszystkie informacje związane z postępowaniem w razie szkody oraz z wyłączeniem odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej.


Dodał(a): Poniedziałek 29.05.2017