Więzienia na wyspie

Jesteśmy obywatelami danego państwa i choć jesteśmy wolni, to podlegamy prawu, które jest regulowane przez ustawy i kodeksy.
Mamy swoje prawa i obowiązki, jednakże każde przestępstwo, którego się dopuszczamy, podlega karze. Najsroższą karą jest w naszym państwie więzienie. Jest ona wymierzana za czyny popełnione z premedytacją i z największym okrucieństwem i może nas pozbawić wolności aż do końca życia. Utrata swobody i zamknięcie w niewielkiej celi źle wpływa na naszą psychikę. Dopiero wtedy rozumiemy, jak czują się zwierzęta, które całe swoje życie spędzają w klatkach. Każdy z nas jest istotą rozumną i powinien odróżniać dobro od zła. Ale wyrządzanie krzywdy drugiej osobie to już zbrodnia z premedytacją. Na świecie dziś jest pełno zła, które pokazywane jest nawet w filmach czy kreskówkach dla dzieci. Wielka Brytania słynie z więzienia Newgate, które zostało zamknięte i zburzone w 1904 roku. Kiedyś w tym więzieniu wieszano skazańców, którym została wymierzona tak surowa kara. Obecnie już nie wykonuje się takich egzekucji.

Dodał(a): CKM Poniedziałek 02.05.2011